Changes

Jump to navigation Jump to search
337 bytes added ,  10:41, 25 January 2021
no edit summary
Line 126: Line 126:  
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Charak Samhita[2] Sushrut Samhita[3] Ashtanga Hridaya[4] Kashyap Samhita[5] Sharangdhara Samhita[6]
+
Charak Samhita<ref>Kashinath Shastri. Charak Samhita. Sutra Sthan. Deerghanjivitiya. Reprint 2007. Pg. No. 27.</ref> Sushrut Samhita<ref>Yadavji Trikamji Acharya. Sushrut Samhita. Nidan Sthan. Vatavyadhi Nidan. Chaukhamba Sanskrit Sansthan. Reprint 2012. Pg. No. 257.</ref> Ashtanga Hridaya<ref>Kaviraj Atridev Gupta. Ashtang Hridayam. Sutra Sthan. Ayushkamiya. Reprint 2007. Pg. No. 27.</ref> Kashyap Samhita[5] Sharangdhara Samhita[6]
    
==Primary centers of dosha==
 
==Primary centers of dosha==
103

edits

Navigation menu